رنگین کمان

مهرگل پرسیده است :

رنگین کمان چگونه شکل می گیرد ؟

مشاهده پرسش »
قاتل

سورنا پرسیده است :

اگر کسی جراحتی بر فردی وارد کند به نحوی که مجروح را در حکم مرده قرار داده در این حال شخص دیگری این کار را انجام دهد و باعث مرگ وی گردد در اینصورت کدام فرد به عنوان قاتل محسوب می گردد؟

مشاهده پرسش »
صدای گرفته

لاله پرسیده است :

صدام گرفته و خش داره،برای اینکه صدام طبیعی بشه چه پیشنهادی واسم دارید؟

مشاهده پرسش »

بین سوال ها جستجو کنید » مشاهده ادامه لیست پرسش ها » به سوال ها پاسخ دهید » سوال بپرسید »

مقالات ویژه