درخت نیوتن کجاست؟


تاریخ ارسال :

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

درخت نیوتن کجاست؟

حتماً شما هم درباره‌ی سیب مشهوری که باعث کشف جاذبه‌ی زمین شد شنیده اید. در مورد این درخت چه می دانید؟


حتماً شما هم درباره‌ی سیب مشهوری که باعث کشف جاذبه‌ی زمین شد می‌دانید. آیزاک نیوتن، دانشمند مشهور، زیر این درخت نشسته بود و با افتادن سیبی از درخت به این فکر افتاد چرا سیب به سمت پایین می‌افتد؟

 

درخت نیوتن در حیاط یک خانه در شهر گرانتهام انگلستان قرار دارد.  گرانتهام شهر کوچکی در شهرستان لینکلن شر می‌باشد. این درخت حدود 400 سال سابقه دارد و بعد از داستان نیوتن مشهور شده است. برخی آن را درخت جاذبه نام داده‌اند. نقاشی‌های قدیمی و دست‌نوشته‌ها و وجود همین یک درخت  در حیاط خانه به ما این اطمینان را می‌دهد که این همان درخت مشهور نیوتن است.

 

 

در سال 1820 بر اثر طوفان سختی که رخ  داد درخت نیوتن دچار آسیب جدی شد و شکست اما به خاطر آسیب ندیدن ریشه دوباره رشد کرد. امروزه از این درخت مراقبت زیادی می‌شود گردشگران می‌توانند از آن بازدید کنند.

 

در یک حرکت نمادین قلمه‌هایی از درخت نیوتن جدا شده و در مکان‌های متفاوت کاشته شده‌اند. یکی از آن‌ها در حیاط دانشکده‌ی فیزیک دانشگاه یورک قرار دارد و دیگری در دانشگاه کمبریج، در زیر پنجره‌ی اتاقی که نیوتن زمان تحصیل خود در کمبریج در آن زندگی می‌کرده است.