دستان خود را در عکس چگونه نگه دارید


تاریخ ارسال :

۴ بهمن ۱۳۹۶

دستان خود را در عکس چگونه نگه دارید

تنها چیزی که می‌خواهید این است که عکسی زیبا از خودتان بگیرید. اما بازهم دستانتان غیرعادی و عجیب دیده می‌شوند. چگونه دستان خود را برای عکس حالت  دهید؟


یک زاویه‌ی نود درجه با یک دست

یک دست خود را مقابل  کمر خم‌کنید. این حالت در هر عکسی طبیعی دیده می‌شود. همچنین می‌توانید دست دیگر خود را مقابل صورتتان آورده و بگذارید در سمت دیگر آویزان بماند. تنها دقت کنید شانه‌هایتان خم نشوند.

 

 

تظاهر کنید می‌خواهید ناخنتان را نگه‌دارید

شاید عجیب به نظر برسد اما این ایده در هر عکسی جواب خواهد داد. تنها  کافی است دستان خود را جوری جلوی شکمتان نگه‌دارید مانند اینکه می‌خواهید دکمه‌ی خود را بگیرید یا نوک انگشت دست دیگرتان را. سپس در همین حالت بمانید تا عکسی عالی از شما بگیرند.

 

 

شل نگه‌داشتن دست‌ها داخل جیب

این ترفند ساده این‌گونه است: دستان خود را تا اندازه‌ای در جیبتان فرو کنید ( اگر زیاد دست خود را در جیب کنید ممکن است ران‌هایتان حجیم دیده شوند ) همچنین بگذارید شانه و آرنج شما کمی بیفتد.

 

 

گذاشتن یک دست روی ران پا

بدترین کاری که در یک عکس می‌توانید انجام دهید این است که دستان خود را محکم دو طرف بدن نگه‌دارید. به جای این کار یک دست را روی ران پا بگذارید، اجازه دهید مچ دستتان آزاد بوده و شانه‌ها را پایین نگه دارید. تا زمانی که ژست شما خیلی جدی و سفت نباشد تمامی بدنتان در عکس طبیعی و عادی دیده خواهد شد.