تفاوت میان قطب شمال و جنوب


تاریخ ارسال :

۲۵ دي ۱۳۹۶

تفاوت میان قطب شمال و جنوب

اغلب در ذهنیت افراد دو قطب شمال و جنوب شبیه به هم هستند. اما این دو قطب با یکدیگر تفاوت هایی دارند.


از بارزترین تفاوت‌ها میان این دو قطب دمای هوا است. دمای قطب جنوب پایین‌تر از قطب شمال است. میانگین دمایی هوا در قطب جنوب حدود منفی 49 درجه سانتی‌گراد و در قطب شمال منفی 34 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

 

اغلب فکر می‌کنید پنگوئن‌ها و خرس‌های قطبی یک جا زندگی می‌کنند. اما از تفاوت‌های دو قطب شمال و جنوب این مورد است. پنگوئن‌ها در قطب جنوب زندگی کرده و خرس‌ها در نیمکره‌ی شمالی. اگر این دو گونه در کنار هم بودند تمامی پنگوئن‌ها توسط خرس‌ها شکار می‌شدند.

 

 

نیمی از نفت باقیمانده در جهان در قطب شمال است.در بین کشورهای مختلف بر سر مالکیت این زمین‌ها اختلاف وجود دارد.

 

 

قطب جنوب خالی از سکنه است ولی در قطب شمال تعداد کمی سکنه هنوز دیده می‌شود.

90 درصد از کل یخ‌های روی زمین در جنوبی‌ترین بخش از این کره دیده می‌شود. این یخ‌ها برابر با سه‌چهارم منابع آب شیرین جهان هستند.