چرا پنجره هواپیما سوراخ ریزی دارد


تاریخ ارسال :

۱۳ دي ۱۳۹۶

چرا پنجره هواپیما سوراخ ریزی دارد

وقتی دوباره سوار هواپیما شدید با دقت بیشتری به شیشه پنجره نگاه کنید. در پایین شیشه سوراخی دیده می شود که نقش مهمی در ایمنی سفر دارد. اما علت وجود این حفره چیست؟


پنجره ی هواپیما دارای سه لایه ی بیرونی، میانی و درونی است. لایه ی درونی در واقع همان شیشه ای است که شما قادر هستید از داخل هواپیما به آن دست بزنید.

 

حفره ی ریز در لایه ی میانی قرار دارد. مهم ترین بخش از شیشه ی هواپیما لایه ی بیرونی آن است که محکم ترین قسمت  ی باشد. این لایه باعث حفاظت مقابل اختلاف فشار خواهد شد.

 

 

هردو لایه ی بیرونی و میانی می توانند مقابل فشار مقاومت کنند اما باید بدانید بیشترین فشار روی لایه ی بیرونی است و آخرین مانع میان شما و ابرها می باشد. اختلاف فشار زیاد میان داخل هواپیما و فضای بیرونی می تواند باعث شکستتن شیشه ی هواپیما شود. چاره ی این کار همان سوراخ ریز روی شیشه است.

 

این سوراخ کوچک را Bleed Hole می گویند که طراحی آن برای جلوگیری از شکستن لایه ی دورنی هواپیما است و فقط فشار به لایه ی مقاوم بیرونی وارد خواهد شد. البته فایده ی مهم دیگر این سوراخ این است که نمی گذارد با اختلاف دمای ایجاد شده بین بیرون و درون مهی روی شیشه دیده شود.