سنگینی کیف با بدن شما چه می کند


تاریخ ارسال :

۱۴ آبان ۱۳۹۶

سنگینی کیف با بدن شما چه می کند

شما فکر می کنید باید همه چیز را همراه خود داشته باشید. اما سنگین کردن کیف عواقب بدی برای شما خواهد داشت.


کشش و فشار

زمانی که کیفی سنگین دارید ماهیچه‌های ستون فقرات وزن آن را تحمل کرده و این باعث وارد آمدن فشار بر کمر خواهد شد. هرچه این وزن بیشتر باشد ماهیچه‌های زیر شانه بیشتر مجبور به فعالیت خواهند شد.

 

 

سردرد متداول است

ماهیچه‌ها برای حمل این وزن مجبور به همکاری خواهند شد. زمانی که ماهیچه‌های شانه و گردن دچار اسپاسم شوند می‌تواند باعث درد در پشت جمجمه گردد که در جلوی سر نیز منعکس می‌گردد. اگر حس کردید سردرد شما در یک بخش از سر متمرکز شده است علت می‌تواند وزن کیف شما باشد.

 

 

برهم خوردن شکل طبیعی بدن

تأثیر متداول دیگر حمل یک کیف سنگین برهم خوردن تعادل کلی بدن است. وزن زیاد در یک سمت بدن مطمئناً به‌مرورزمان تأثیر خود را خواهد گذاشت. یکی از عواقب حمل کیف بر یک شانه این است که با حالت عادی بدن در تضاد بوده و روی حرکت عادی پاها و دست‌ها در زمان راه رفتن اثر می‌گذارد.

 

 

سفت شدن ماهیچه‌های گردن و شانه

کیف ما می‌تواند باعث شود ماهیچه‌ای که بالای شانه قرار گرفته است دچار اسپاسم شده و بگیرد. این گرفتگی بعدها به گردن منتقل خواهد شد. چیزی که در نهایت ایجاد می‌شود سفتی در شانه و گردن است.