چگونه جذاب تر باشید


تاریخ ارسال :

۴ شهريور ۱۳۹۶

چگونه جذاب تر باشید

جذابیت چیزی است که همه دوست دارند و به دنبال راهی برای جذاب شدن هستند. راه های زیر به شما کمک می کنند زیباتر دیده شوید.


با لبخند در آینه نگاه کنید

کسانی که لبخند می زنند شادتر هستند. مغز ما طوری پردازش شده است که لبخند را نشانه ای از دوستی، جذابیت و قابل دسترس بودن می داند. شما حتی با نگاه کردن در آینه می توانید تاثیر لبخند در خود را ببینید.

 

با خودتان بلند صحبت کنید

کسانی که اعتماد به نفس بالاتری داشته و  موفقیت شغلی بیشتری دارند قبل از هرکار با خودشان بلند صحبت می کنند. به خودتان مانند دوستی نگاه کنید که نیاز به قدرت دادن دارد، هر زمان احساس کمبود کردید به خودتان بگویید می توانید.

 

قرمز بپوشید

پوشیدن لباس قرمز راهی تایید شده برای جذب شدن زنان در بین مردان است. این قدرت رنگ می تواند حتی به شکل یک رژ لب قرمز به شما کمک کند. حتی می توانید کمی وسایل قرمز به خانه ی خود اضافه کنید تا راهی برای زیاد شدن شجاعت خود بیابید.

 

صاف بایستید

صاف ایستادن تنها یک روش عالی یوگا برای قدرت بخشی به ستون فقرات نیست. کسانی که صاف می  ایستند کمتر کورتیزول در بدن آن ها ترشح می شود (ماده ای شیمیایی که ترس را هشدار می دهد ) و احساس قدرت بیشتری خواهند داشت. اگر برای خود قهوه سفارش می دهید یا به یک ملاقات می روید صاف ایستادن به شما احساس قدرت بیشتری خواهد داد.