نشانه هایی که در یک رابطه سالم هستید


تاریخ ارسال :

۲۴ مرداد ۱۳۹۶

نشانه هایی که در یک رابطه سالم هستید

یک رابطه‌ی سالم چیزی فراتر از یک دوست داشتن عادی است. اگر قصد ادامه دادن رابطه‌ی خود را دارید باید بدانید آینده‌ی خوبی خواهد داشت.


از صحبت کردن نمی‌ترسید

به‌سادگی متوجه رفتاری از فرد مقابل خود می‌شوید که نمی‌پسندید – شاید او برای دو روز به شما زنگی نزند و یا در کارهای خانه کمکتان نکند – همیشه صحبت کردن و گفتن احساسات خود به او کار ساده‌ای نخواهد بود. در یک رابطه‌ی سالم شما باید به اندازه‌ی کافی احساس امنیت داشته باشید تا بتوانید راحت حرف‌هایتان را بزنید.

 

عشق یکدیگر را بشناسید

شما باید زبان عشق همسرتان  را بدانید – راهی که او ترجیح می‌دهد تا عشق خود را نشان داده و از شما محبت دریافت کند، چه از طریق لغات یا زبان بدن. در یک رابطه‌ی سالم شما باید زمانی بگذارید تا زبان عشق همسر خود را یاد بگیرید و درنتیجه بتوانید عشق خود را طوری ابراز کنید که برای هردو مفید باشد.

 

یکدیگر را برای اهداف خود تشویق کنید

بسیاری از ما در زندگی خود رؤیاها و دیدگاه‌های مختلفی داریم و با زیاد شدن سن می‌خواهیم به این اهداف دست یابیم. شما نباید با تمامی اهداف همسر خود مخالفت داشته و به نوعی باید مشوق یکدیگر برای رسیدن به اهدافتان باشید.

 

با مهارت‌های خود مشکلی ندارید

زمانی که در یک رابطه هستید باید نقاط ضعف و قدرت خود را بشناسید. شاید شما در کنار دوستان خود اعتمادبه‌نفس داشته باشید اما در محل کار زیاد قوی نباشید. یا چیزهای کوچکی، مثل اینکه همسرتان زباله‌ها را فراموش کرده است، شما را بسیار عصبانی می‌کند. نقاط ضعف و قدرت شما هرچه باشد آگاهی از آن‌ها می‌تواند به شما در پذیرش خود و عشق ورزیدن کمک کند که در نتیجه کمک می‌کند همسر خود را پذیرفته و دوست داشته باشید.