آیا باید وزنه سنگین تری بردارید؟


تاریخ ارسال :

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

آیا باید وزنه سنگین تری بردارید؟

تمرینات قدرتی برای حفظ قدرت و ساخت ماهیچه هستند. اگر شرایط زیر را دارید شاید به‌قدر کافی وزنه برنمی‌دارید.


وزن فعلی برای شما سخت نیست

تمرینات قدرتی باید شما را به چالش بکشند زیرا هدف افزودن بار زیاد روی ماهیچه‌هاست تا بتوانند قوی‌تر شوند.

 

می‌توانید زمان زیادی ادامه دهید

حتی تمرینات قدرتی باید باعث شوند بعد از 15 تکرار ماهیچه‌ها خسته شوند. خستگی ماهیچه یعنی طوری که نتوانید درست ادامه دهید. اگر می‌توانید بیش از 15 بار این کار را تکرار کنید بدون اینکه خسته باشید باید وزنه‌های خود را تغییر دهید.

 

تابه‌حال وزنه اضافه نکرده‌اید

زمانی که شروع به تمرینات قدرتی می‌کنید میزان وزنی که بلند می‌کنید وزن شروعی است. برای ادامه‌ی پیشروی تمرینات قدرتی باید بیشترین بهره را از تمرین خود ببرید و این یعنی به‌مرورزمان با قوی شدن باید وزنه‌ی بیشتری بردارید.

 

پیشرفت نمی‌کنید

ماهیچه‌هایتان بدون اینکه سخت‌تر از قبل کار کنند قوی نخواهند شد. با تمرین، ماهیچه‌ها با قرار دادن وزن بیشتر روی آن قوی‌تر خواهند شد. بنابراین اگر با همان میزان وزنه کارکنید ماهیچه‌ها به آن عادت کرده و پیشرفتی نخواهید داشت.