بهترین نصایح برای کاهش وزن


تاریخ ارسال :

۲ دي ۱۳۹۵

بهترین نصایح برای کاهش وزن

برای داشتن یک برنامه ی کاهش وزن موفق بهتر است نگاهی به نکات زیر بیندازید.


ورزش کردن در صبح زود

کاهش وزن

نظریه نادرست: ورزش در ابتدای صبح باعث می‌شود بدن مجبور به استفاده از چربی به عنوان سوخت شود. مدعیان این نظریه می‌گویند زمانی که تمام شب را می‌خوابید بدن شما به علت اینکه چیزی نمی‌خورید از مقدار بیشتر از کربوهیدارتی که در طول روز خورده‌اید استفاده می‌کند ( که به شکل گلیکوژن ذخیره‌شده‌اند ). از این رو ورزش در صبح باعث می‌شود چربی  بیشتری بسوزانید زیرا چربی تنها سوخت در دسترس است.

 

نظریه‌ی صحیح: این موضوع درست نیست. بدن گلیکوژن را در دو ناحیه نگهداری می‌کند: در کبد و سلول‌های ماهیچه‌ای. زمانی که می‌خوابید بدن شما گلیکوژن کبد را برای کارکرد مغز، سیستم عصبی و دیگر اعضای حیاتی در زمانی که چیزی نمی‌خورید استفاده می‌کند. از این رو کربوهیدرات‌های  ذخیره‌شده در کبد در طول شب استفاده می‌شوند. گلیکوژن ماهیچه‌ها تنها می‌تواند توسط سلول‌های ماهیچه‌ای مصرف شود. بنابراین  اگر در خوابتان حتی مسافت زیادی را بدوید باز هم گرسنگی شب شما تأثیر قابل‌توجهی برای گلیکوژن ماهیچه‌ها نخواهد داشت.

 

ورزش کردن با شکم خالی

کاهش وزن

نظریه نادرست: ورزش با شکم خالی باعث می‌شود چربی به عنوان سوخت استفاده شود. مدعیان این نظریه به واکنش انسولین اشاره دارند، که در آن گفته می‌شود:

زمانی که شما چیزی می‌خورید بدن انسولین را در جریان خون شما آزاد می‌کند.

نقش انسولین کمک به کربوهیدرات‌ها برای جابجایی از طریق جریان خون به سلول‌هاست، در اینجا از کربوهیدرات به عنوان سوخت استفاده می‌شود.

در این فرایند انسولین مانع آزاد شدن چربی از سلول‌های چربی می‌شود، بنابراین می‌تواند گلوکز بیشتری به سلول‌ها حمل کند.

بر اساس این نظریه زمانی که قبل از خوردن چیزی ورزش می‌کنید واکنش انسولین اتفاق نخواهد افتاد. توانایی بدن برای سوزاندن چربی به عنوان سوخت مهار نشده و در حین ورزش شما چربی می‌سوزانید.

 

نظریه درست: درست است که انسولین مانع آزاد شدن چربی از سلول‌های چربی خواهد شد اما اینکه ورزش با شکم خالی باعث سوزاندن چربی بیشتر می‌شود صحیح نیست. زمانی که شما چربی بیشتری در ورزش می‌سوزانید در حقیقت زمانی است که کالری کلی کمتری را سوزانده‌اید که این با هدف شما برای کاهش وزن و تناسب اندام تضاد دارد. چیزی که واقعاً تخمین می زند بدن از کربوهیدرات‌ها یا چربی‌های ذخیره‌شده برای سوخت استفاده می‌کند شدت و مدت زمان ورزش کردن شماست.

 

ورزش با شدت کمتر و زمان بیشتر

کاهش وزن

نظریه نادرست: برخی می‌گویند ورزش با شدت کم و برای زمان زیاد باعث سوخت چربی بیشتر می‌شود.

نظریه درست: این درست است که فعالیت‌های با شدت کمتر از چربی بیشتری برای سوخت استفاده می‌کنند اما این نظریه صحیح نخواهد بود مگر اینکه شما چندین ساعت به ورزش خود ادامه دهید. شما نباید درصد چربی سوزانده شده را با میزان کلی چربی سوخته شده اشتباه بگیرید. بیشتر ما می‌توانیم یک ساعت ورزش با شدت زیاد را تحمل کنیم اما ورزشی مانند پیاده‌روی که شدت کمی دارد را خیلی زیاد نمی‌توانیم ادامه دهیم. ورزش با شدت کم و برای زمان زیاد باعث سوخت چربی بیشتر می‌شود فقط در صورتی که حداقل دو ساعت روی هر فعالیت خود کار کنید.

 

تمرینات قدرتی مهم تر از ورزش‌های قلبی‌اند

کاهش وزن

نظریه نادرست: شاید میلیون‌ها بار شنیده باشید که ماهیچه کالری بیشتری از چربی می‌سوزاند، حتی زمانی که نشسته باشید. بنابراین برای کاهش وزن تمرینات قدرتی مهم تر از تمرینات قلبی عروقی هستند.

نظریه درست: بخشی از این نظریه صحیح است. ماهیچه در زمان استراحت سه برابر چربی کالری مصرف می‌کند. اما تمرینات قدرتی نباید تنها تمرکز شما در برنامه‌ی ورزشی‌تان باشد. میزان تمرکز شما روی هر دسته به عددی بستگی دارد که ترازو نشان می‌دهد.