فعالیت های ذهنی برای تقویت هوش


تاریخ ارسال :

۱۷ مهر ۱۳۹۵

فعالیت های ذهنی برای تقویت هوش

تمرینات زیر به شما کمک می کنند هوش خود را تقویت  کنید.


یادداشت رنگ‌ها

در شکل زیر هر رنگ را با صدای بلند بخوانید و نام آن را بنویسید. این کار را چند بار برای خود تکرار کنید.

 

هفت کلمه

با کمک تست زیر می‌توانید قوه‌ی تخیل خود را امتحان کنید. برای خود یک داستان کوتاه نوشته و در آن تنها از 7  کلمه استفاده نمایید.

 

سمت  مخالف

اگر راست دستید حالا کارهای روزانه‌ی خود را با دست چپ انجام دهید و برعکس. با این کار ین سلول‌های مغزی ارتباط برقرار خواهید کرد. برای کارهای عادی روزانه مانند خوردن یا مسواک زدن این روش را امتحان کنید.

 

پیدا کردن تصویر

با کمک این تست قادر خواهید بود مهارت جستجوی تصویری خود را تقویت کنید. یک جدول مانند شکل زیر برای خود پیدا کنید. برای هر نشانه در جدول سی ثانیه وقت گذاشته و سعی کنید ببینید نشانه‌های بالا چند بار در جدول تکرار شده‌اند.

 

تصاویر در عکس

حالا باید حافظه‌ی تصویری خود را تقویت کنید. برای مدت یک دقیقه به عکسی نگاه کنید. حالا آن را از جلوی چشمان خود بردارید و هرچه به یاد می‌آورید را در جایی بنویسید. بار دیگر این کار را امتحان کنید. دفعه‌ی دوم مطمئناً نتیجه‌ی بهتری خواهید داشت.

 

یادداشت کردن

عادت کنید تمام اطلاعات مهم خود را یادداشت کنید. هر چیزی که باعث استرس و عصبانیت شما شده است را بنویسید. همیشه در جلسات کاری چند کاغذ سفید مقابل خود داشته باشید و تمامی اطلاعات مهم را در آن یادداشت کنید.

 

شمارش معکوس

این تمرین فکری به ذهن شما کمک خواهد کرد. سه تمرین زیر به شما کمک خواهد کرد.

از 200 شروع به شمردن کنید و معکوس بشمارید. این شمارش بهتر است با اختلاف 5 عدد باشد.

از 150 شروع کنید. با اختلاف 7 شماره معکوس کنید.

از 1000 با اختلاف سه شماره معکوس بشمارید.