روش بافت فرانسوی مو


تاریخ ارسال :

۹ تير ۱۳۹۵

روش بافت فرانسوی مو

روشی ساده برای یک بافت موی زیبا


یک تکه‌ی کوچک از موها را جدا کرده و آن را سه دسته کنید.

اغلب این دسته‌ی مو از جلو و مرکز سر جدا می‌شود و باید در یک خط افقی باشد ( از همان ردیف مو، نه بالاتر یا پایین‌تر )

این تکه مو را می‌توانید از کنار سرتان نیز جدا کنید تا بافت یک‌وری داشته باشید. این بافت به‌طور مورب از پشت سر شما عبور خواهد کرد.

 

بافت مو

سه دسته‌ی جداشده‌ی مو را با دو دست نگه‌دارید و دسته‌ی سمت راست را از روی دسته‌ی میانی بگذرانید.

این کار را دو بار دیگر تکرار کنید، دسته‌ی سمت چپ را از روی دسته‌ی میانی جدید بگذرانید، و سپس دسته‌ی راست از روی دسته‌ی میانی.

این پایه‌ی مدل شما خواهد شود که به بافتتان شکل می‌دهد.

 

بافت مو

از سمت چپ سر و در نزدیکی بالا و جلوی آن دسته‌ی کوچکی از موهای خود جدا کرده و آن را به دسته‌ی سمت چپ بافت اضافه کنید. دسته‌ی سمت چپ را از روی دسته‌ی میانی عبور دهید.

 

بافت مو

حالا دسته‌ی کوچکی از موهای سمت راست سر را جدا کرده و آن را به دسته‌ی سمت راست بافت اضافه کنید. دسته‌ی راست را از روی دسته‌ی میانی بگذرانید.

 

بافت مو

مراحل سه  و چهار را تکرار کنید، تا جایی که از تمامی موهای خود استفاده کرده باشید.

اگر به اندازه‌ی کافی موهایتان بلند است می‌توانید پس از تمام شدن موهای سر بافت این دسته را معمولی ادامه دهد تا به آخر برسد.

 

بافت مو

با محکم کردن انتهای بافت با یک کش پلاستیکی یا گل سر محکم کار خود را به پایان برسانید.

 

بافت مو