حرکات یوگا برای کاهش عوارض روحی ناشی از قاعدگی


تاریخ ارسال :

۸ اسفند ۱۳۹۴

حرکات یوگا برای کاهش عوارض روحی ناشی از  قاعدگی

آیا تابه‌حال فکر کرده‌اید تغییرات روحی در قاعدگی را چگونه می‌توانید تسکین دهید؟ آیا می‌دانید یوگا در ابن رابطه به شما کمک خواهد کرد؟


Sukhasana یا Easy Pose

اهش عوارض روحی قاعدگی

به شکل چهارزانو روی زمین بنشینید.

ستون مهره‌ها را صاف نگه‌دارید.

چشمان خود را بسته و 3 بار نفس عمیق بکشید.

پاها را بازکرده و بایستید.

 

Standing Forward Bend

اهش عوارض روحی قاعدگی

در لبه‌ی تشک بایستید.

پاها را به‌اندازه‌ی عرض مفصل ران بازکنید.

دست راست را صاف بالابرده و خود را به سمت راست بکشید.

بالاتنه را به جلو خم‌کنید، به‌گونه‌ای که قفسه‌ی سینه روی زانو قرار گیرد.

به‌اندازه‌ی دو بار تنفس عمیق این حالت را حفظ کرده و سپس برای سمت چپ تکرار کنید.

می‌توانید روی زمین دمبل گذاشته و همزمان با بازگشت به حالت ایستاده آن را نیز بلند کنید.

 

Chair Pose

اهش عوارض قاعدگی

پاهای خود را کنار هم نگه‌داشته و دست‌ها را به بالای سر به سمت بالا بکشید.

باسن را عقب ببرید، مانند زمانی که می‌خواهید روی صندلی بنشینید.

حالا شروع به خم  و راست کردن دست‌ها بالای سر خود کنید.

5 بار بازوها را بالا و پایین ببرید.

دست‌ها را تا شانه بیاورید.

 

Warrior Pose II

اهش عوارض قاعدگی

ایستاده و پای چپ خود را عقب ببرید. زانوی راست را کمی خم‌کنید.

دست‌ها را تا ارتفاع شانه بالابرده و موازی با زمین نگه‌دارید.

کف دست باید موازی زمین باشد.

کمی دست‌های خود را بالا ببرید.

برای ده ثانیه این حالت را حفظ کنید.

این کار را 5 بار تکرار کنید.

 

Side-Angle Pose

اهش عوارض قاعدگی

در همان حالت مرحله‌ی قبل برای Warrior Pose II قرار گفته و حالا آرنج دست راست را روی زانوی راست قرار دهید.

درحالی‌که قفسه‌ی سینه رو به زمین باشد دست چپ را به سمت ساق راست‌پا بکشید.

حالا دست چپ را به بالا و سمت قفسه‌ی سینه خم‌کنید. برای ده ثانیه در این حالت بمانید.

به حالت صاف برگشته و این حرکات را 5 بار تکرار کنید.

با بالا آوردن شانه‌ها و چسباندن پاها به هم کار شما تمام می‌شود.

 

Hero Pose With Arm Raise

حرکات یوگا

طوری زانو بزنید که باسن روی پاشنه‌ی پا قرار داشته باشد.

کف دست را روی ران پا بگذارید.

طوری پاشنه‌های پا را بلند کنید که بدن از زانو تا سر یک خط مستقیم باشد. همزمان دست‌ها را به سمت سقف بلند صاف بلند کنید.

دست‌های خود را به حالت اول برگردانید.

برای 5 بار این حالت را تکرار کنید.

 

Seated Wide-Angle Pose

حرکات یوگا

نشسته و پاها را باز کنید.

دست راست باید ران پای چپ را لمس کند.

دست چپ بالای سر و به سمت راست بکشید.  

دوباره به حالت صاف برگردید.

جای دست‌ها را عوض کرده و برای هر سمت 5 بار این کار را تکرار کنید.