نکاتی برای موفقیت در مصاحبه شغلی


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۳۹۴

نکاتی برای موفقیت در مصاحبه شغلی

این نکات در مصاحبه‌ی شغلی به شما کمک می‌کند چیزهایی که برای موفقیت نیاز دارید را بدانید. با رعایت نکات زیر در مصاحبه‌ی خود موفق شوید.


از اشتباهات متداول خودداری کنید

مصاحبه کاری

در زمان مصاحبه چه‌کاری نباید انجام دهید؟ رایج‌ترین مشکلات، اشتباهات و خطاهای داوطلبان در زمان مصاحبه را موردبررسی قرار دهید. سپس زمانی گذاشته و قبل از مصاحبه خودتان را آماده کنید تا هنگام مصاحبه استرس نداشته باشید.

 

لباس مناسب بپوشید

مصاحبه کاری

اولین تأثیری که شما روی مصاحبه‌کننده برجا می‌گذارید تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند. اولین برداشتی که مصاحبه‌کننده از شما خواهد داشت بر اساس ظاهر شما و چیزی است که می‌پوشید. برای همین موضوع پوشش مناسب در زمان مصاحبه اهمیت زیادی دارد.

 

تکنیک‌های مصاحبه را بهبود بخشید

مصاحبه کاری

مصاحبه‌ی شغلی به شما فرصت درخشیدن می‌دهد. چیزی که شما می‌گویید و کارهایی که انجام می‌دهید یا شما را  موردتوجه مصاحبه‌کننده قرار می‌دهد و یا از توجه دور می‌کند.

 

زمانی برای تشکر بگذارید

آمادگی برای مصاحبه کاری

گذاشتن زمانی برای تشکر پس از یک مصاحبه‌ی شغلی نه‌تنها از آداب معاشرت در یک مصاحبه‌ی خوب است بلکه توجه به شما در آن موقعیت را بیشتر می‌کند. از یک نامه برای تشکر استفاده کنید و هر مورد یا نگرانی پیش‌آمده در طول مصاحبه را در آن شرح دهید.

 

تمرین کنید

آمادگی برای مصاحبه کاری

زمانی بگذارید تا سؤالات رایج مصاحبه‌ی شغلی که احتمال می‌دهید از شما پرسیده خواهند شد را مرور کنید. این کار کمک می‌کند برای پاسخ‌هایتان آماده‌باشید. همچنین اعصاب آشفته‌ی شما کمی آرام می‌شود زیرا زمانی که در صندلی مصاحبه نشسته‌اید مجبور نیستید برای یافتن یک پاسخ مناسب زیاد تلاش کنید. با یک دوست و یا فردی از اعضای خانواده زمانی گذاشته و مصاحبه‌ای را تمرین کنید تا کمک کند مصاحبه برای شما آسان‌تر شود.

 

از ارتباطات خود استفاده کنید

آمادگی برای مصاحبه کاری

در شرکتی که برای مصاحبه به آن رفته‌اید چه کسانی را می‌شناسید؟ باید یاد بگیرید چگونه از ارتباطات خود استفاده کنید تا مصاحبه‌کننده را تحت تأثیر بگذارید و در مصاحبه موقعیت بهتری داشته باشید.

 

در مورد شرکت اطلاعات کسب کنید

آمادگی برای مصاحبه کاری

در مورد شرکتی که برای مصاحبه‌ی شغلی با شما ارتباط برقرار کرده است چه می‌دانید؟ باید اطلاعات شما زیاد باشد. تمام اطلاعت موردنیازتان را می‌توانید از طریق نت به دست آورید.

 

برای مصاحبه‌ی تلفنی آماده‌باشید

آمادگی برای مصاحبه کاری

زمانی که با جدیت به دنبال یافتن یک شغل جدید هستید باید هر زمان برای یک مصاحبه‌ی تلفنی آماده‌باشید. شما نمی‌دانید کارفرما چه زمانی ممکن است با شما تماس بگیرد و بخواهد چند دقیقه صحبت داشته باشید. باید خودتان را آماده کنید تا بتوانید بدون مشکل مصاحبه را پشت سر بگذارید.