30 دقیقه ورزش در خانه


تاریخ ارسال :

۶ مرداد ۱۳۹۴

30 دقیقه ورزش در خانه

همه دوست دارید بدنتان را فرم دهید اما به دنبال جایی برای ورزش هستید. نگران نباشید. با این حرکات می‌توانید به‌راحتی در خانه ورزش کنید.


3 دور 12 تا 15 مرتبه‌ای از هر حرکت ورزشی زیر را تکرار کنید. بین هر یک از سه دور می‌توانید  به مدت 0 تا 30 ثانیه استراحت کنید.

 

Tuck jump

پرش با جمع‌کردن پاها به داخل شکم

Tuck jump

Tuck jump

Push up

نوعی حرکت شنا

Push up

Push up

 

Squat

اسکوات

Squat

Squat

 

mountain climbers

کوهنوردی

mountain climbers

mountain climbers

 

tricep dip

حرکت دیپ

tricep dip

tricep dip

 

glute bridge

پل زدن

glute bridge

 

jump plank

پلانک همراه با پرش

jump plank

jump plank

 

Superman

حرکت سوپرمن

Superman

Superman