ورزشی که قبل از سی سالگی باید انجام دهید


تاریخ ارسال :

۲۷ خرداد ۱۳۹۴

ورزشی که قبل از سی سالگی باید انجام دهید

یک تمرین ورزشی ساده که می توانید در خانه انجام دهید.


با هر دست یکی از وزنه‌ها را بلند کنید. ( در ابتدا با وزنه‌های 3 کیلوگرمی شروع کنید و سپس کم‌کم وزن آن را تا 6 یا 9 کیلو افزایش دهید)

 

نرمش در خانه

کمی زانوهای خود را خم کرده و باسن را به سمت جلو بدهید تا کمر کاملاً صاف باشد. اجازه دهید وزنه‌ها بین پاهای شما معلق بمانند.

 

نرمش در خانه

اجازه دهید وزنه‌ها کمی بین پاهای شما نوسان داشته باشند تا کمی حرکت پیدا کنند.
 

نرمش در خانه

با یک حرکت نرم ایستاده و وزنه‌ها را به سمت بالا نوسان دهید، وزنه‌ها رو به بالا و جلوی قفسه‌ی سینه‌ی شما قرار می‌گیرند.


نرمش در خانه

درحالی‌که روبروی استخوان ترقوه مشت‌های شما روی به هم قرار دارد و آرنجتان کمی خم‌شده است مدتی مکث کنید.

 

نرمش در خانه

کمی زانوهای خود را خم‌کنید و پاشنه‌ی پا راکمی بالا ببرید. به‌طور همزمان دستان خود را به سمت سقف بکشید و وزنه‌ها را به سمت بالا ببرید.  

 

نرمش در خانه

نکته: پرشی در اینجا وجود ندارد زیرا فرود آمدن درحالی‌که یک شی سنگین در دست شماست می‌تواند روی زانوهایتان فشار وارد کند


نرمش در خانه