جدول برنامه‌ریزی کاشت سبزیجات


تاریخ ارسال :

۱۱ اسفند ۱۳۹۳

جدول برنامه‌ریزی کاشت سبزیجات

در این مقاله با اطلاعاتی در زمینه‌ی زمان کاشت، نشاکاری، آبیاری، کوددهی و ... سبزیجات مختلف آشنا می شوید.


در جدول زیر، اطلاعات کاشت و نگهداری سبزیجات مختلف آورده شده است.

برای خواندن اطلاعات هر نوع سبزی، میتوانید نوع سبزی را از ستون سمت راست دیده، و اطلاعات مربوط به آن را در ستون‌های جلوی آن مورد بررسی قرار دهید.

به طور مثال، برای گل کلم، میتوانید 6 تا 8 هفته قبل از آخرین سرمازدگی بهاری، دانه‌های آن را در داخل محیط سربسته (محیط داخل) کاشته و نشای آن را در زمان مناسب در باغچه خود بکارید، و یا کاشت دانه ها را در یک هفته قبل، تا یک هفته بعد از آخرین سرمازدگی مستقیماً در فضای باز انجام دهید. همچنین زمان کوددهی، مقاومت در برابر سرما، و زمان آبیاری سبزیجات نیز در این جدول آورده شده است:

 

سبزیجات شروع کاشت دانه‌ها در داخل (هفته قبل از آخرین سرمازدگی بهاری) شروع کاشت دانه‌ها در بیرون (هفته قبل از آخرین سرمازدگی بهاری) کمترین دمای خاک برای جوانه زدن (درجه سانتی گراد) مقاومت در برابر سرما زمان کوددهی زمان آبیاری
لوبیاها - هر زمانی پس از آن چهار تا 5 کم پس از گلدهی سنگین و ایجاد یکسری غلاف مرتبا، از زمان شروع تشکیل غلاف‌ها
چغندرها - سه  قبل، تا 3  بعد چهار تا 5 نیمه مقاوم زمان کاشت فقط در شرایط خشک‌سالی
بروکلی شش تا 8 دو تا 3 قبل سیزده تا 24 مقاوم سه هفته پس از نشاکاری فقط در شرایط خشک‌سالی
کلم بروکسل شش تا 8 - سیزده تا 24 مقاوم سه هفته پس از نشاکاری زمان نشاکاری
کلم‌برگ شش تا 8 یک قبل، تا 1 بعد چهار تا 4.5 مقاوم سه هفته پس از نشاکاری دو تا سه هفته قبل از برداشت
هویج - سه تا 5 قبل چهار تا 5 نیمه مقاوم ترجیحاً در پاییز برای بهار آینده فقط در شرایط خشک‌سالی
گل‌کلم شش تا 8 یک قبل، تا 1 بعد هجده تا 24 نیمه مقاوم سه هفته پس از نشاکاری یکبار، سه هفته قبل از برداشت
کرفس شش تا 8 - شانزده تا 21 کم زمان نشاکاری هفته ای یکبار
ذرت - دو بعد هشت تا 10 کم زمانی که به ارتفاع 20 تا 25 سانتی‌متری رسیدند، و مجدداً زمان اولین کاکل‌دهی زمان ظاهر شدن کاکل‌ها و زمان شروع بزرگ شدن میوه ذرت
خیار دو تا 4 یک تا 2 قبل نوزده تا 21 خیلی کم یک هفته پس از گلدهی، و مجدداً سه هفته بعد مرتبا، مخصوصاً زمانی که میوه ها تشکیل میشوند
کاهو چهار تا 6 یک قبل، تا 2 بعد چهار تا 24 نیمه مقاوم 2 یا سه هفته پس از نشاکاری هفته ای یکبار
خربزه دو تا 4 دو بعد سیزده تا 15.5 خیلی کم یک هفته پس از گلدهی، و مجدداً سه هفته بعد هفته ای یکبار
پیازها - چهار قبل یک تا 2 مقاوم زمانی که پیازها شروع به بزرگ شدند کردند، و مجدداً زمانی که ارتفاع گیاه به 30 سانتیمتر رسید فقط در شرایط خشک‌سالی
شقاقل - صفر تا 3 قبل سیزده تا 21 مقاوم یک سال قبل از کاشت فقط در شرایط خشک‌سالی
نخود فرنگی - چهار تا 6 قبل یک تا 2 مقاوم پس از گلدهی سنگین و ایجاد یکسری غلاف مرتبا، از زمان شروع تشکیل غلاف‌ها
فلفل‌ها هشت تا 10 - بیست و یک تا 26 خیلی کم پس از اولین دسته میوه‌ها هفته ای یکبار
سیب زمینی - صفر تا 2 بعد سیزده تا 21 نیمه مقاوم زمان گل‌دهی یا زمان دومین توده کردن خاک در پای گیاه مرتبا، زمانی که تجه‌ها شروع به تشکیل شدن میکنند
کدو تنبل دو تا 4 یک بعد سیزده تا 15.5 کم درست قبل از گسترش پیچک‌ها، زمانی که گیاه حدود 30 سانتی‌متر ارتفاع دارد فقط در شرایط خشک‌سالی
ترب - یک قبل تا 1 بعد چهار تا 5 مقاوم قبل از کاشت بهاره هفته ای یکبار
اسفناج - چهار تا 6 قبل سیزده تا 18 مقاوم زمانی که گیاه به یک سوم رشد خود رسیده است هفته ای یکبار
کدو، تابستان دو تا 4 یک بعد سیزده تا 15.5 خیلی کم درست قبل از گسترش پیچک‌ها، زمانی که گیاه حدود 30 سانتی‌متر ارتفاع دارد فقط در شرایط خشک‌سالی
کدو، زمستان دو تا 4 یک بعد سیزده تا 15.5 کم درست قبل از گسترش پیچک‌ها، زمانی که گیاه حدود 30 سانتی‌متر ارتفاع دارد فقط در شرایط خشک‌سالی
گوجه فرنگی شش تا 8 ده تا 13 کم دو هفته قبل، و یک هفته بعد از از اولین برداشت هفته ای دوبار