نکات مهم در مورد شناخت ماهی تازه


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

نکات مهم در مورد شناخت ماهی تازه

این مقاله شما را با نکات مهم در مورد شناخت ماهی تازه آشنا می کند.


نکات کلیدی

چشم های ماهی باید شفاف باشد.

‏فلس های ماهی باید محکم به بدن ماهی چسبیده باشد.

شکم ماهی نباید شل باشد.

زمانی که ماهی را در دست می گیریم نباید حالت افتادگی داشته باشد.

‏برای باز شدن ماهی منجمد بهتر است ماهی را در شیر بگذارید تا یخ آن باز شده ‏و بوی بد ماهی گرفته شود.

‏ماهی را تکه تکه کرده و تکه ها را به مدت یک شبانه روز در آب سرد گذاشته تا نمک آن گرفته شود و چند بار آب آن را عوض می کنیم سپس ماهی ها را از آب ‏درآورده خشک کرده و در روغن سرخ می کنیم.  هنگامی که در زمان دم کردن برنج فرا رسید ماهی ها را ترجیحاٌ در کاسه سفالی لعاب دیده قرار داده و روی برنج می گذاریم تا کامل پخته شود.