ساخت گوشواره‌‌های اشکی میخی


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۳۹۳

ساخت گوشواره‌‌های اشکی میخی

روشی ساده برای ساخت گوشواره های زیبا. با ما همراه شوید.


 

وسایل لازم:

سیم

مهره‌های گرد، لوله‌ای و میخی

قلاب گوشواره

انبردست جواهرات

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی یک:

با استفاده از سیم یک اشک درست کنید. 

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی دو :

مهره‌ها را مانند شکل از سیم عبور دهید. 

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی سه:

به ترتیبی که دوست دارید مهره‌ها را قرار دهید.

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی چهار:

با استفاده از انبردست جواهرات در یک لبه اشک یک حلقه درست کنید. 

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی پنج :

انتهای دیگر سیم را از این حلقه‌ عبور دهید، سپس مانند شکل با آن یک حلقه دیگر بسازید.

 

ساخت گوشواره‌‌

 

مرحله‌ی شش:

اکنون با استفاده از انبردست قلاب گوشواره را متصل کنید. 

 

ساخت گوشواره‌‌

 

گوشواره‌های شما آماده هستند. 

 

ساخت گوشواره‌‌