دانستنی های کلسیم


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دانستنی های کلسیم

آیا می خواهید در مورد فواید کلسیم بدانید؟روی این صفحه کلیک کنید.


نقش کلسیم در بدن

کلسیم فراوان ترین ماده معدنی بد‏ن است.

در انعقاد خون و اعمال طبیعی اعصاب نقش مهم و به سزایی دارد.

کلسیم از بیماری سرطان جلوگیری می کند.

کمبود کلسیم باعث بی خوابی می شود.

زیادی کلسیم از طریق ادرار و عرق دفع می شود.

 

مواد غذایی دارای کلسیم

مهمترین منبع کلسیم لبنیات و غلات است.