دانستنی های روغن


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دانستنی های روغن

در این صفحه شما با نحوه تشخیص، نگهداری و مصرف کره و روغن آشنا خواهید شد.


نحوه تشخیص و مصرف روغن

‏روغن جامد باید زرد رنگ باشد و مثل پیه به هم چسبیده و سفید رنگ بنظرنرسد. روغن جامد فقط یک بار قابل استفاده می باشد پس هرگز آن را بعد از مصرف و سرخ کردن نگهداری نکنید و آن را داخل سطل روغن برنگردانید چون علاوه بر اینکه طعم و رنگ غذا را عوض می کند موجب بیماریهای گوناگون نیز می شود.