روش درست کردن گل از کیسه کاغذی


تاریخ ارسال :

۲۴ تير ۱۳۹۳

روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

در این مقاله به شما آموزش می‌دهیم که چگونه از کیسه‌های کاغذی گل‌های زیبایی بسازید.


روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

به کیسه‌های کاغذی به شکلی دیگر نگاه کنید: زمانی که آن‌ها را تا کرده و قیچی کنید می‌توانید گل‌های تزئینی زیبایی از آن‌ها درست کنید. برای درست کردن این گل‌های زیبا، شما به شش کیسه کاغذی هم‌رنگ و هم اندازه نیاز دارید

 

مواد مورد نیاز

 

کیسه کاغذی از هر اندازه

قیچی

چسب دوطرفه

پانچ

نخ

 

مراحل انجام کار

 

مرحله‌ی 1:

روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

زیر کیسه را به سمت روی آن تا کنید، مانند عکس. بالای تای پایینی را ببرید تا ته‌کیسه جدا شود.

 

مرحله‌ی 2:

روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

بالای کیسه را به شکل یک گلبرگ ببرید. در فاصله حدود نیم سانتی‌متری از پایین کیسه، یک سوراخ پانچ کنید. چسب‌های دوطرفه را روی لبه‌ی جلویی پایین کیسه بچسبانید.

 

مرحله‌ی 3:

روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

یک کیسه‌ی دیگر بر روی آن قرار دهید. مراحل ذکرشده را تکرار کنید تا همه‌ی کیسه‌ها روی هم قرار بگیرند. یک‌رشته نخ از میان سوراخ کیسه‌ها عبور دهید، آن را گره بزنید.

 

مرحله 4:

روش درست کردن گل از کیسه کاغذی

کیسه‌های بالا و پایینی را از دو طرف به هم برسانید تا شکل یک گل درست شود. انتهای آن‌ها را با چسب دوطرفه به هم وصل کنید. گل را از نوار آویزان کنید.