دانستنی های پیاز


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دانستنی های پیاز

در این صفحه با پیاز ، نحوه استفاده و نگهداری آن آشنا خواهید شد.


دانستنی های پیاز

سعی کنید از پیازهایی که سر آنها سبز شده استفاده نکنید.

پیاز را با دست لمس ‏کنید اگر پوست آن شل بود، داخل پیاز بوی بد و گندیدگی می دهد.

برای خردکردن پیاز به طول خلالی آن را از وسط به دو نیم تقسیم کرده و برشهای طولی ایجاد کنید و سپس برشهای عرضی.

سعی کنید پیازها به یک اندازه خرد شده باشد تا در موقع سرخ شدن مقداری از آنها نسوزد.

اگر عجله داشتید و می خواستید پیاز ‏زودتر سرخ گردد روی آنها مقدارکمی نمکی بپاشید.

پیاز پوست گرفته شده را ‏بلافاصله استفاده نمائید و در یخچال نگهداری نکنید.