دانستنی های کنسرو ها


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دانستنی های کنسرو ها

در این مقاله شما در مورد کنسرو و نحوه نگهداری آن ها آشنا خواهید شد.


دانستنی های کنسرو

در موقع خرید کنسرو حتما به قوطی آن توجه فرمایید اگر قسمتی از قوطی ‏کنسرو برجستگی و یا فرورفتگی داشت از خرید آن اجتناب کنید.

تمامی کنسروها ‏حتما به مدت نیم ساعت در داخل آب بجوشانید.

پس از باز کردن درب کنسروها سعی کنید همه محتویات کنسرو را استفاده نمایید در غیر این صورت مواد باقی ‏مانده را در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کنید.