دانستنی های خورشت


تاریخ ارسال :

۱۵ مرداد ۱۳۹۲

دانستنی های خورشت

این مقاله شما را با طرز پخت و ویژگی های خورشت جا افتاده آشنا می‌کند.


ویژگی خورشت جا افتاده

خورشت وقتی خوب جا افتاده است که روغن آن جدا شده باشد و روی سطح  ‏خورشت قرار بگیرد. پیازی را که در خورشت می ریزید باید درحد خیلی ریز خرد کنید. هر چه پیاز زیادتر باشد خورشت لعاب بیشتری پیدا می کند. در خورشت هایی که در آنها از رب استفاده می شود می توانید از لواشک نیز استفاده کنید این کار موجب ‏می شود که خورشت سفت و جا افتاده گردد.