گردنبند گره‌ دار چرمی


تاریخ ارسال :

۱۶ تير ۱۳۹۳

گردنبند گره‌ دار چرمی

اگر می خواهید یک گردنبند گره‌دار چرمی داشته باشید، ما به شما روش ساخت آن را یاد می دهیم.


وسایل مورد نیاز:

5 متر طناب نازک چرمی قهوه‌ای دو میلی‌متری

7 مهره‌ی نقره‌ای

قلاب

حلقه‌های فلزی

قفل‌های گردنبند

زنجیر

قیچی

انبردست

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

گردنبند گره‌ دار چرمی

چرم را به 4 تکه‌ی حدود 1 متری ببرید. 4 رشته‌ی به هم تابیده با طول 12 سانتی‌متر درست کنید.

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

این گردنبند از یک سری گره‌های شل چپ و راست تشکیل‌شده است. برای درست کردن گره راست، رشته‌ی سمت راست را نگه‌داشته و رشته‌ی سمت چپ را مانند شکل زیر به دور آن حلقه کنید.

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

مشابه آن کار را برای سمت چپ انجام دهید، رشته‌ی چپ را نگه‌داشته و رشته‌ی راست را دور آن حلقه کنید.

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

پس از دو گره اول، می‌توانید اضافه کردن دانه‌ها را شروع کنید. دانه‌ها را داخل رشته‌ی سمت راست سر داده و زمانی که در حال حلقه کردن رشته‌ی دیگر دور آن هستید دانه را با دست نگه‌دارید.

سپس یک گره خالی دیگر در چپ زده و کار خود را تکرار کنید.

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

برای محکم کردن کار خود، از بست های فلزی در انتهای هر دو سمت استفاده کنید. شما می‌توانید از کمی چسب نیز استفاده کنید تا محکم‌تر شود.

درنهایت، برای اتصال زنجیر به بست فلزی انتهای گردن‌بند، از یک حلقه‌ی فلزی استفاده کنید. در انتهای دیگر گردن‌بند می‌توانید همانند شکل زیر از یک قلاب استفاده کنید. گردنبند شما آماده است.

 

گردنبند گره‌ دار چرمی

گردنبند گره‌ دار چرمی

گردنبند گره‌ دار چرمی