ساخت دستبند با دکمه


تاریخ ارسال :

۴ تير ۱۳۹۳

ساخت دستبند با دکمه

شما می توانید با استفاده از دکمه های زیبایی که در خانه دارید یک دستبند زیبا درست کنید. این کار روش و ابزار ساده ای می خواهد. ما به شما روش ساخت یک دستبند دکمه ای را یاد می دهیم.


دکمه‌های زیبا جمع‌آوری کنید و برای ساخت دستبندهای زیبا، آن ها را از نخ‌های کشی عبور دهید. دکمه‌های پایه دار روی هم می‌افتند درحالی‌که دکمه‌های استاندارد که نخ از وسط آنها عبور کرده است، دور مچ دست صاف می‌ایستند. 

 

ساخت النگو با دکمه

تجهیزات مورد نیاز

  • انبردست

  • کش

  • لوله فلزی

  • دکمه پایه دار

 

مرحله‌ی 1 :

برای درست کردن یک دستبند با دکمه‌های پایه دار، نخ ارتجاعی را از میان بست پشت آن عبور دهید، و دکمه‌ ها را به صورت یکی در میان وارونه‌ی قبلی بگذارید تا روی هم بیفتند. 

 

مرحله‌ی 2 :

زمانی که دکمه ها را به اندازه‌ی کافی وارد کردید تا کاملاً دور مچ شما را بگیرند، دو سمت نخ را در داخل یک لوله‌ی فلزی وارد کرده و با انبردست لوله را فشار دهید تا محکم شود، این لوله های بست را می‌توانید از یک مغازه خرازی تهیه کنید.

 

در انتهای کار نخ اضافی را ببرید.