روش تشخیص رفتار جامعه ستیزی


تاریخ ارسال :

۱۸ خرداد ۱۳۹۳

روش تشخیص رفتار جامعه ستیزی

در این مقاله رفتارهای افراد جامعه ستیز و توصیه هایی درباره برخورد با اینگونه افراد را مطالعه خواهید کرد.


چگونه رفتار جامعه ستیزی را بشناسیم

جامعه ستیز فردی است که نسبت به حقوق دیگران کاملاً بی‌تفاوت بوده و از آن تعدی کرده و از پیروی از هنجارهای اجتماع امتناع می‌کنند.  ویژگیهای زیادی هستند که به شناسایی رفتار جامعه ستیز کمک می‌کنند.

 

دستورالعمل

1- ببینید که آیا فرد رفتارهایی که نشان‌دهنده نداشتن وجدان است از خود نشان می‌دهد یا خیر . علائم رفتار جامعه ستیز معمولاً در کودکی وجود دارد، بنابراین اگر می‌بینید فردی حیوانات را شکنجه می‌کند یا می‌کشد، هیچ هیجانی هنگامی که اتفاق بدی می‌افتد نشان نمی‌دهد، یا هیچ احساس گناه یا پشیمانی از کارهایش ندارد، این می‌تواند نشان‌دهنده رفتار جامعه ستیزی باشد.

 

2- ببینید الگوی رفتاری بد یا غیرمسئولانه، از جمله ضعف در شغل یا مدرسه در او وجود دارد یا خیر. رفتارهای دیگر که باید به دنبال آن باشید بی‌ملاحظگی، تکانشی عمل کردن و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی است.

 

3- به روابط شخصی او توجه کنید. بسیاری از افراد جامعه ستیز قادر به عشق ورزیدن یا روابط فردی بادوام نیستند و علت آن این است که می‌توانند بسیار فریبکار و استفاده جو  باشند.

 

4- الگوهای دروغ‌گویی بیمارگونه را  تشخیص دهید. افراد جامعه ستیز  به دروغ گفتن در مورد یک مسئله ادامه می‌دهند، حتی اگر مچشان در زمان انجام آن‌ گرفته شود. آن‌ها می‌توانند بسیار فریب‌کار  باشند  و افراد ناآگاه را به دور خود جذب کنند.

 

5- ببینید آیا فرد احساس اغراق‌آمیزی در خود بزرگ بینی یا خودشیفتگی دارد یا خیر. یک فرد جامعه ستیز طوری رفتار می‌کند که انگار تنها فردی است که اهمیت دارد و کاملاً دیگران را نادیده می‌گیرد. با این که او قادر است مردم را جذب کند، اما درعین‌حال از آن‌ها سوءاستفاده می‌کند.  

 

6- ببینید فرد نیاز به انجام رفتارهای خطرناک از خود نشان می‌دهد یا خیر. این رفتارها می‌تواند جنسی بوده یا صرفاً برای هیجان‌طلبی باشند. افراد ضد اجتماع به سادگی حوصله‌شان سر می‌رود، به همین علت است که به ندرت وظایفشان را کامل انجام می‌دهند و همیشه به دنبال شکلی از هیجان هستند.

 

توصیه‌ها و هشدارها

رفتار افراد جامعه ستیز معمولاً در بزرگسالی نیز ادامه می‌یابد. اگر متوجه این رفتار در فردی که می‌شناسید شدید و نمی‌توانید از او دور شوید، مراقب باشید. برای محافظت از خود فاصله‌تان را از او حفظ کنید.