مقدار کالری در آجیل و حبوبات


تاریخ ارسال :

۲۷ تير ۱۳۹۲

مقدار کالری در آجیل و حبوبات

در این قسمت اطلاعاتی کوتاه در مورد مقدار کالری موجود در آجیل ها و حبوبات داده شده است.


                      مقدار کالری موجود در آجیل ها و حبوبات

        نوع

  مقدار کالری در            100 گرم

     عکس

گردو با پوست

140

مغز گردو

625

پسته

340

مغز پسته

680

فندق با پوست

300

مغز فندق

630

تخم کدو

600

تخم هندوانه

590

تخم آفتابگردان

560

دانه کاج

220

کشمش

298

نخود خشک

360

لپه

359

گندم

340

لوبیا سفید

340

لوبیا چشم بلبلی

80

لوبیا قرمز

340

لوبیا سبز

30