مقدار کالری نان و لبنیات


تاریخ ارسال :

۲۶ تير ۱۳۹۲

مقدار کالری نان و لبنیات

این مقاله در مورد مقدار کالری موجو در نان و لبنیات توضیح داده است.


                            مقدار کالری موجود در نان و لبنیات

         نوع

مقدار کالری در 100 گرم

     عکس

جو 350
نان روغنی 450

نان گندم

250

نان سفید

240

رشته فرنگی 70

کره نبات

850

کره حیوانی

750

کره معمولی

700

پنیرمعمولی

440

پنیر خامه ای

428

پنیر بلغاری

330

کشک

380

خامه شل

250

بستنی

180

ماست کیسه ای

155

ماست معمولی

60

ماست

55

ماست کم چرب

45

شیر نیمه چرب

50

شیر کم چرب

38