درس های موفقیت


تاریخ ارسال :

۱۳ تير ۱۳۹۲

درس های موفقیت

آیا شما فکر می‌کنید انسان موفقی نیستید در این مقاله با درس های موفقیت آشنا شده و آن ها را در زندگی بکار گیرید


مفهوم موفقیت

موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم.

 

درس های رسیدن به موفقیت

فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند، موفق می شوند

 افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد؟

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد

انسانهای سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به علت و معلول معتقدند

همیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است

 

چه کسانی موفق می‌شوند؟

کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند ، زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد .

کسی که احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوست بدارد . کسی که دنیا را بهتر از آنچه یافت ، ترک کند ، چه با بزرگ کردن یک فرزند صالح ، چه سرودن شعری زیبا ، و چه با نجات دادن یک انسان .

کسی که مورد تحسین منتقدان باشد و خیانت دوستان را تحمل کند .

کسی که همیشه زیبایی های دنیا را ستایش کند .

کسی که بهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترین ها را تقدیم آنها کند .

کسی که زندگیش یک الهام باشد و خاطره اش یک نیایش.