ورزش های رکوردی مقالات ورزش های رکوردی
مقالات ویژه این گروه
ادامه لیست
 • بولینگ بولینگ

  در این مقاله با بازی بولینگ، تاریخچه و مقررات آن آشنا می‌...

 • ورزش تیراندازی ورزش تیراندازی

  ورزش تیراندازی یک ورزش رقابتی است که در آن، مهارت ورزش‌ک...

 • پرتاب وزنه، نیزه، چکش پرتاب وزنه، نیزه، چکش

  پرتاب (وزنه، نیزه، چکش) ازجمله مسابقات در دو و میدانی هستند....

 • پرش پرش

  دو و میدانی ورزشی است که ترکیبی از رقابت‌های قهرمانی متف...

 • دومیدانی دومیدانی

  دو میدانی مادر ورزش ها می باشد که دارای قوانین و بخش های مخت...

 • تاریخچه دوچرخه سواری تاریخچه دوچرخه سواری

  با تاریخچه دوچرخه و انواع مسابقات آن آشنا شوید.

 • اسکی اسکی

  در گذشته از اسکی به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده شده اما ام...

 • رالی رالی

  مسابقات رالی یکی از مهیج ترین مسابقات ورزشی می‌باشد که ه...

 • موج سواری موج سواری

  با تاریخچه ورزش موج سواری و وسایل مورد نیاز آن در این صفحه آ...

 • شیرجه شیرجه

  شیرجه، ورزش پریدن یا افتادن در آب، از یک سکو یا تخته پرش است...

 • اسب سواری اسب سواری

  اسب سواری فعالیتی بود که از گذشته های دور، هم به عنوان ورزش ...

 • شنا شنا

  در این مقاله با روش های شنا، تاریخچه مختصری از شنا و شناهای ...

 • پرتاب وزنه، نیزه، چکش پرتاب وزنه، نیزه، چکش

  پرتاب (وزنه، نیزه، چکش) ازجمله مسابقات در دو و میدانی هستند....

 • ورزش تیراندازی ورزش تیراندازی

  ورزش تیراندازی یک ورزش رقابتی است که در آن، مهارت ورزش‌ک...

 • دومیدانی دومیدانی

  دو میدانی مادر ورزش ها می باشد که دارای قوانین و بخش های مخت...

 • بولینگ بولینگ

  در این مقاله با بازی بولینگ، تاریخچه و مقررات آن آشنا می‌...

 • شنا شنا

  در این مقاله با روش های شنا، تاریخچه مختصری از شنا و شناهای ...

 • پرش پرش

  دو و میدانی ورزشی است که ترکیبی از رقابت‌های قهرمانی متف...

 • موج سواری موج سواری

  با تاریخچه ورزش موج سواری و وسایل مورد نیاز آن در این صفحه آ...

 • اسب سواری اسب سواری

  اسب سواری فعالیتی بود که از گذشته های دور، هم به عنوان ورزش ...

 • شیرجه شیرجه

  شیرجه، ورزش پریدن یا افتادن در آب، از یک سکو یا تخته پرش است...

 • تاریخچه دوچرخه سواری تاریخچه دوچرخه سواری

  با تاریخچه دوچرخه و انواع مسابقات آن آشنا شوید.

 • اسکی اسکی

  در گذشته از اسکی به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده شده اما ام...

 • رالی رالی

  مسابقات رالی یکی از مهیج ترین مسابقات ورزشی می‌باشد که ه...

 • دومیدانی دومیدانی

  دو میدانی مادر ورزش ها می باشد که دارای قوانین و بخش های مخت...

 • پرش پرش

  دو و میدانی ورزشی است که ترکیبی از رقابت‌های قهرمانی متف...

 • موج سواری موج سواری

  با تاریخچه ورزش موج سواری و وسایل مورد نیاز آن در این صفحه آ...

 • اسب سواری اسب سواری

  اسب سواری فعالیتی بود که از گذشته های دور، هم به عنوان ورزش ...

 • شنا شنا

  در این مقاله با روش های شنا، تاریخچه مختصری از شنا و شناهای ...

 • رالی رالی

  مسابقات رالی یکی از مهیج ترین مسابقات ورزشی می‌باشد که ه...

 • پرتاب وزنه، نیزه، چکش پرتاب وزنه، نیزه، چکش

  پرتاب (وزنه، نیزه، چکش) ازجمله مسابقات در دو و میدانی هستند....

 • ورزش تیراندازی ورزش تیراندازی

  ورزش تیراندازی یک ورزش رقابتی است که در آن، مهارت ورزش‌ک...

 • اسکی اسکی

  در گذشته از اسکی به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده شده اما ام...

 • تاریخچه دوچرخه سواری تاریخچه دوچرخه سواری

  با تاریخچه دوچرخه و انواع مسابقات آن آشنا شوید.

 • شیرجه شیرجه

  شیرجه، ورزش پریدن یا افتادن در آب، از یک سکو یا تخته پرش است...

 • بولینگ بولینگ

  در این مقاله با بازی بولینگ، تاریخچه و مقررات آن آشنا می‌...

 • شنا شنا

  در این مقاله با روش های شنا، تاریخچه مختصری از شنا و شناهای ...

 • اسب سواری اسب سواری

  اسب سواری فعالیتی بود که از گذشته های دور، هم به عنوان ورزش ...

 • شیرجه شیرجه

  شیرجه، ورزش پریدن یا افتادن در آب، از یک سکو یا تخته پرش است...

عضویت در خبرنامه wiki5040